Kan man få svar direkte på en søknad om forbrukslån?

Livet følger ikke alltid budsjettets strenge rammer. Ved uforutsette hendelser har du gjerne behov for å låne penger så fort som mulig. Samtidig kan det være ting som haster å få ordnet, som kan skape ulendt terreng i hverdagen. Det kan også forekomme økte utgifter, dersom du venter til du har den tilstrekkelige summen. I slike tilfeller kan et lån være behjelpelig.

Et lån for deg med kontroll på økonomien

Det hender hender at folk søker om lån de ikke har mulighet til å betale tilbake. Derfor benytter utlåner seg av gjeldsregisteret. Slik innvilges ikke lån dersom du ikke har økonomi til å betale tilbake innen avtalt tid. Dette er for å beskytte deg mot høye gjeldsutgifter, som kan lede til økonomisk uføre. Om du står i fare for å opparbeide deg for mye gjeld, kan du reservere deg mot tilbud om forbrukslån. Det sier Dagens Næringsliv. Dette vil fungere på frivillig basis. Slik som muligheten for å reservere deg mot telefonsalg.

Forbrukslån passer for deg som har god oversikt over egen økonomi. Forutsigbar inntekt er også en forutsetning. Dersom du har oversikt over faste utgifter og et balansert budsjett, kan et lån hjelpe deg til å balansere økonomien ytterligere. Det er derimot ikke alltid det passer seg med et slikt lån. Blant annet dersom du har usikker inntekt, eller manglende kunnskap om hvordan balansere egen økonomi. Lånebeløp og rammer for tilbakebetaling, må tilpasses din økonomi. Slik havner lånet i balanse med din situasjon.

Gjeldsregisteret gir økt trygghet ved lån

Fra 1. juli 2019 ble det nye gjeldsregisteret innført. Registeret gir oversikt over din økonomiske stilling og tilbakebetalingsevne. Dette gjennom å vise informasjon om dine nedbetalingslån, rammekreditt, samt faktureringskort. Nedbetalingslån innebærer lån med avtalt nedbetalingstid. Rammekreditt viser hvorvidt du har mulighet til å øke din kreditt, uten å søke om lån. For eksempel gjennom kredittkort. Faktureringskort er betalingskort uten avtalt ramme. Her må totalbeløpet betales tilbake i sin helhet før forfall. Dette gir oversiktlig informasjon om din gjeldssituasjon, som bakgrunn for kredittvurdering. Samt en generell vurdering av din tilbakebetalingsevne.

Bruk av gjeldsregisteret fungerer som en beskyttelse for privatpersoner mot å opparbeide seg for mye gjeld. Dermed er lån fra en aktør som benytter seg av dette, viktig for å få en god og rettferdig kredittvurdering. Også for at lånet balanseres opp mot den eksisterende økonomiske situasjone. Inkludert din totale gjeld. Slik kan du låne penger enkelt, men også trygt.

Gjeldsregisteret fører til raskt svar på søknader

Gjeldsregisteret gir mulighet for raskt svar på søknaden om lån. Slik kommer pengene også raskere inn på konto. Ettersom registeret har oversikt over din totale gjeld, gir det også mulighet for rask og utfyllende kredittvurdering. Slik kan søknaden innvilges så fort som mulig. Dermed sikres du fleksibiliteten og effektiviteten du ofte har behov for, når du opptar lån.

Boligkjøp med usikret lån

Det er også slik at lån uten sikkerhet gjerne tilbyr en fleksibilitet og tilgjengelighet, som ikke er tilstede ved andre lån. Denne typen lån står dermed i fare for å misbrukes. Innstramminger i forskriftene om boliglån, har ført til at mange tyr til forbrukslån til formål som ellers er forbeholdt boliglån. Blant annet å finansiere boligkjøp med forbrukslån. Innstrammingene i forskriftene om boliglån har ført til en økning i lån til forbruk. To masterstudenter anslår, med tall fra Finanstilsynet og Norges Bank, at økningen ligger mellom 8,75 og 13,5 milliarder kroner i usikret lån.

Økning i lån uten sikkerhet

Modell- og analysedirektør i Eiendomsverdi, Anders Lund, anslår at 30 % av forbrukslån har gått med til kjøp av bolig. Han påpeker også at dette ikke bør komme som noen overraskelse. Ved innstramminger for en type lån, er det naturlig at folk tyr til andre former for dette. Dette for å dekke nødvendige utgifter, ved kjøp av bolig. Selv om disse forskriftene stiller strengere krav til opptak av boliglån, betyr ikke det at etterspørselen etter bolig synker. Heller at folk blir nødt til å få tak i pengene et annet sted.

Opptar lån for å dekke vilkår for boliglån

Det har forekommet en økning i opptak av andre former for lån. Dette for å dekke utgifter til kjøp av bolig, eller fylle vilkår for boliglån. For eksempel til egenkapital. Dette kan gi bankene som vurderer kandidater for boliglån, et skjevt bilde av din økonomiske stilling. Spesielt i beregning av lånebeløpet. I tillegg dannes det en dypere fallgruve ved eventuelle renteøkninger. Dette dersom summen som skal representere egne midler, i virkeligheten består av lån. Samtidig kan dette virke som eneste utvei, dersom du ikke har egenkapital, og vil kjøpe bolig.

Oppsummering

Lån til forbruk kan hjelpe deg gjennom uforutsette hendelser og utgifter i livet. Dette kan også fungere som en hjelp til å balansere økonomien, dersom midlene ikke strekker til. Samtidig er det viktig at du ikke låner over evne. Ikke benytt deg av et slikt lån for å dekke en sum som bør bestå av avdragsfrie penger. For eksempel egenkapital. Gjeldsregisteret bidrar til at penger lånes innen trygge, forutsigbare rammer. Slik vil det være være mindre sannsynlig at du havner i økonomisk uføre. Den beste beskyttelsen mot økonomisk nedgang er kunnskap om, og kontroll over, egen økonomi.