Tips til å finne Norges billigste forbrukslån når du skal søke lån

I denne guiden ser du hvordan du identifiserer billigste forbrukslån når du skal sammenligne priser blant norske banker.

Hvert år velger tusenvis av nordmenn å søke lån, ofte i form av kredittlån uten sikkerhet. Dessverre ender mange ender opp med å betale overpris.

En trenger kanskje litt ekstra penger til oppussing, kjøp av bil, ferietur eller noe annet. Det viktigste er at man ikke betaler mer i renter enn det som er nødvendig.

Renten avgjør alltid

Å finne frem til markedets billigste forbrukslån bør alltid være prioritet nummer 1, uavhengig av hvorvidt man har behov for penger umiddelbart. Velger man den første banken som godkjenner søknaden vil det også være større sjanse for å betale overpris.

Så hva bør man se etter? Jo, den effektive renten er helt avgjørende når du skal søke lån. Den gir deg et riktig bilde av de totale kostnadene ettersom både gebyrer og øvrige kostnader er tatt med i beregningen.

Det finnes to typer renter på lån

Her siktes det til nominell og effektiv rente.

En kan godt si at effektiv rente er gebyrer pluss nominell rente. Ergo, hvis man kun ser på den nominelle satsen når man skal søke lån vil man i prinsippet lure seg selv.

For å finne billigste forbrukslån lønner det seg å besøke forbrukslån.no hvor du finner en lånekalkulator. Denne kan justeres i henhold til nedbetalingstid og lånebeløp, som viser et anslag av månedlige kostnader (terminbeløp).

Kalkuler samlet kostnad

Kalkuler de samlede kostnadene når du skal søke lån ved hjelp av en lånekalkulator. Det er viktig at man har forutsetning til å betjene alle løpende økonomiske forpliktelser på løpende bånd.

Det finnes mange eksempler på husholdninger som har lånt mer penger enn de klarer å betjene, og som nå sliter med store økonomiske utfordringer. Derfor er det viktig at man som lånetaker regner på hva det vil koste per måned, basert på økonomisk betjeningsevne.

Det vil si at man kalkulerer hvor mye penger man har råd til å bruke på gjeldsnedbetaling etter at andre faste kostnader er betalt. Her må man regne med effektiv rente, og man må også tenke gjennom hvor lenge man skal ha lånet, altså hvilken nedbetalingstid man skal ha.

Unngå lang tilbakebetalingstid

Lånets periode for tilbakebetaling er helt avgjørende for den totale kostnaden. Når man sammenligner forbrukslån fra forskjellige banker er det lett å tenke at lån med lang nedbetalingstid er de billigste.

Det kommer av at renten faller i takt med at nedbetalingstiden forlenges. Ulempen er at rentekostnadene skyter i taket ettersom renter beregnes over en lengre tidsramme.

Deretter er man nødt til å regne på hvordan det påvirker den samlede kostnaden av lånet, og hva det vil si at man faktisk må betale hver måned. Du bør alltid prioritere å kvitte deg med lånet så kjapt som overhodet mulig.

Forbrukslån er en dyr finansieringsform

Forbrukslån er blant de aller dyreste låneformene som finnes, kun forbigått av visse typer mikrolån og kredittkort. Andre lån, som for eksempel studielån og boliglån, har en langt lavere rente.

En gratistjeneste som Lånius.no lar deg se hvilke banker som tilbyr forbrukslån med lav rente, basert på gjennomsnittlige priser hos hver långiver.

Er det strengt tatt nødvendig?

Still deg selv dette spørsmålet før du går i gang med å identifisere hvilken bank som tilbyr det billigste forbrukslånet.

Finnes det alternativer, fremfor å søke lån uten sikkerhet? Vurder heller en av disse løsningene:

  • Låne penger av foreldre eller andre familiemedlemmer.
  • Ta en ekstra deltidsjobb.
  • Sett deler av lønnen til side hver måned, inntil du kan finansiere hele kjøpet uten å låne penger.

En god regel er at man aldri bør låne penger til forbruk som man i utgangspunktet ikke har råd til. Derimot kan et forbrukslån være en akseptabel løsning hvis målet er å dekke uforutsette kostnader, slik som reparasjon av bil eller å erstatte et kjøleskap.

Risiko er et begrep som ofte benyttes når det er snakk om økonomiske disposisjoner.

Som gjeldstaker må man tenke gjennom risikoen før man velger å søke lån. Hva skal pengene brukes til og hvordan skal det betales ned? Listen er lang.

Som et eksempel kan man nevne at studenter aldri bør ta opp forbrukslån til å finansiere kostnader utenom studiene. Dessverre har det vært en trend de siste årene som viser at stadig flere norske studenter velger dette som finansieringsform.

Sjekk også gjerne om lokalbanken kan hjelpe

En annen mulighet er å kontakte den banken man bruker til daglig for sparing og forbruk.

Som eksisterende kunde i banken vil den ofte være villig til å strekke seg langt. Dette gjør de for å beholde kundeforholdet sitt.

Enhver bank er avhengig av sine kunder og dette bør man som forbruker og kunde dra nytte av.

Gjennomgang av de viktigste forholdene

Å finne billigste forbrukslån er vanskelig og det krever at man vurderer flere forhold samtidig. Man må tenke på lånets effektive rente, nedbetalingstid, totalkostnad og nødvendighet av å låne penger.

Vurder også andre finansieringsmuligheter. Er det snakk om noen få tusenlapper, kan det kanskje være lurt å høre med venner og bekjente først. Viktigst av alt: Bruk tid på å sammenligne flere forbrukslån, slik at du ender opp med det billigste alternativet.